V jednotlivých sekcích jsou fotografie čištěných zařízení před a po aplikaci.